ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
148,000تومان
1 سال
148,000تومان
1 سال
148,000تومان
1 سال
.net
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال
.ir
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.org
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
.co
520,000تومان
1 سال
520,000تومان
1 سال
520,000تومان
1 سال
.xyz
215,000تومان
1 سال
215,000تومان
1 سال
215,000تومان
1 سال
.biz
199,000تومان
1 سال
199,000تومان
1 سال
199,000تومان
1 سال
.info
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains