نمایندگی هاست لینوکس
Resller Linux 1
44,000/mo
  فضا ۵ گیگابایت
  ترافیک ماهانه ۱ ترابایت
  دی ان اس اختصاصی رایگان
  SSL رایگان برای نامحدود دامنه
  انتقال رایگان اطلاعات از سی پنل یا دایرکت ادمین
  بک آپ گیری هفتگی و ماهانه در سرورمجزا
  پارک دامین نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  اکانت ایمیل نامحدود
Resller Linux 2
79,000/mo
  فضا ۱۰ گیگابایت
  ترافیک ماهانه ۲ ترابایت
  دی ان اس اختصاصی رایگان
  SSL رایگان برای نامحدود دامنه
  انتقال رایگان اطلاعات از سی پنل یا دایرکت ادمین
  بک آپ گیری هفتگی و ماهانه در سرورمجزا
  پارک دامین نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  اکانت ایمیل نامحدود
Resller Linux 3
109,000/mo
  فضا ۱۵ گیگابایت
  ترافیک ماهانه ۳ ترابایت
  دی ان اس اختصاصی رایگان
  SSL رایگان برای نامحدود دامنه
  انتقال رایگان اطلاعات از سی پنل یا دایرکت ادمین
  بک آپ گیری هفتگی و ماهانه در سرورمجزا
  پارک دامین نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  اکانت ایمیل نامحدود
Resller Linux 4
149,000/mo
  فضا ۲۰ گیگابایت
  ترافیک ماهانه ۴ ترابایت
  دی ان اس اختصاصی رایگان
  SSL رایگان برای نامحدود دامنه
  انتقال رایگان اطلاعات از سی پنل یا دایرکت ادمین
  بک آپ گیری هفتگی و ماهانه در سرورمجزا
  پارک دامین نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  اکانت ایمیل نامحدود